We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Karanbük Kışlağı ve Dündar Bey -Tarihî Coğrafya Çalışması-

3 0 0
26.09.2021

Karanbük Kışlağı ve Dündar Bey

(Tarihî Coğrafya Çalışması)

(Emir Çoban’ın 1314 yılındaki kışlağı ve Küçük Şeyh Hasan ile Eratna’nın 1343’de savaş yeri)

“(Emir Çoban), velhasıl o yıl Karanbükkışlak yaptı.

Önceki devirlerden hiçbir devirde çağrılmaları ve huzura gelmeleri istenmemiş olan Uluborlu'dan (Borgulu) Felekeddin Dündar, Beyşehir'den (Gorgorum) Eşref oğullan, Karahisar-ı Devle'den Sahib Fahreddin'in torunları, Kütahya ve oranın kalelerinden Germiyan emirleri ve Alişir oğulları, Kastamonu'dan Süleyman Paşa (Candar oğlu) gibilerin hepsi birbiri arkasından Karanbük kışlağında hazır oldular.

Bağlılık ve kulluk gösterdiler.

İtaat edip boyun eğdiler.

Ermeni Kralı Tekfur da Sis'ten (Çukurova) huzura geldi.

Hepsi meliklere yakışır hediye ve armağanlarla; altın işlemeli zırh ve takımlı şahane atlar; nefis silâhlar ve malları takdim eddiler.

Şahane ilgi ve sevgiye muhatap olarak kıymetli hil'atlerle (teşrifât-i fâhir), Karanbük kışlak'ından gönül rahatlığıyla dönüş izni aldılar.

Uc tarafları emniyet ve güvenlik huzuruna kavuştu. Fakat Karaman oğulları itaat etme ve huzura gelme konusunda ihmalkâr davrandıkları için dünyanın yeniden canlılık kazandığı baharın ilk günlerinde, Konya tarafına saldırdı.

Başkent (dârü'lmülk) Konya'yı Karaman oğullarının elinden ve yönetiminden kurtardı” (Aksarayî, 2000: 251-252).

Aksarayî’de bu şekilde zikredilen Karanbük, Uzunçarşılı’da aşağıdaki şekilde zikrediliyor:

Eratna’nın karşısında en büyük rakip Çobanîlerden Küçük Şeyh Hasan’ın Âzerbaycan hükümeti idi. Bu, Eratna’nın arka verdiği Büyük Şeyh Hasan’ı mağlûp etmiş, Âzerbaycan’a yerleşmiş ve kendisine tâbi olmayan Eratna’nın ülkesini Doğu Karahisar’ın Batı taraflarına kadar istilâ etmişti.

İşte bu Küçük Şeyh Hasan (Şeyh Hasan-ı sagîr), 744 H (1343 M) senesi ortalarında Sivas ile Erzincan arasında Kerenbük (26) ovasında 27 Eratna ile müdhiş bir harbe tutuşmuştur.

İbtida mağlûp olan Eratna kendisini toplayarak pek önemli bir galibiyet elde etmiştir. (28)

Bu galebe ile Eratna, pek çok ganimet malı almış ve bunlar arasında Küçük Şeyh Hasan’ın hükümdar ilân ettiği Süleyman Han’ın bile emval ve eşyası ve haymegâhı elde edilmiştir. (29)

Eratna, Küçük Şeyh Hasan’ı mağlûp edince onu takip etmedi; çünkü Küçük Şeyh Hasan’ın bu mağlûbiyetten meyus olmayacağını biliyordu; hatta evvelce Şeyh Hasan’ın eline geçen yerleri –Erzurum’dan Doğu Karahisar’a kadar- derhal geri almağa teşebbüs etmedi” (Uzunçarşılı, 1968: 169).

Uzunçarşılı, Karanbük’ün Sivas-Erzincan arasında bulunduğunu ifade etmekte, fakat aralarında 280 bin metre olan Sivas-Erzincan arasının neresinde bulunduğunu söylememektedir.

Ancak Başel, Emir Eratna ile Şeyh Hasan arasında 1343........

© Dikgazete.com


Get it on Google Play