We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sadece Suriyeliler ile sınırlı değil! Göçmen sorunu ve Türkiye ve Batı ve diğerleri…

8 1 0
26.04.2022

Göçü, bu sorunu ortadan kaldırmak için yasal, düzenli bir süreç haline getirmeliyiz, daha fazla cezalandırmamalıyız Jose Serrano (Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi)

Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı mülteci konumunda, siyasi çözümsüzlük nedeniyle halk, ağır mağduriyetler yaşamaya devam etmektedir.

Yaşanan iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 milyon Suriyeli, ülke içinde yer değiştirirken, en az 6,6 milyon Suriyeli de başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır.

Bu durumun psikososyal etkileri aileleri dağıtmış, neredeyse bütün siviller bu koşullardan bir şekilde etkilenmiştir.

Türkiye’de 11 yılını dolduran Suriyeli sığınmacılara karşı toplumun bir kesiminin sağduyu ve hoş görüsünü kaybetmek üzere olduğunu görüyoruz.

Savaşın ilk yıllarında tolere edilen Suriyeli sığınmacılar, artık ülkelerine geri gönderilmesi gereken, zamanı dolmuş bir göçmen topluluğu olarak görülüyor.

Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü, her seçim arifesinde muhalefetin iktidara karşı kullandığı en belirgin siyasal bir argüman haline geldi.

Ekonomik kriz, işsizlik sorunu, elektrik-doğalgaz faturası ve market fiyatlarının yanında ‘Suriyeli göçmen’ kavramının da altı çizilmektedir.

Maalesef muhalefet tarafından iktidara karşı her seçim arifesinde gündeme taşınması, tehlikeli bir şekilde toplumsal alanda kutuplaşmayı ve barışı tehdit eder hale geliyor.

Yeni bir seçimin arifesinde bir kez daha Türkiye’de Suriyelilerin geri gönderilmesini konuşuyoruz.

Bu sorun Batı ve Türkiye için yorucu bir problem haline gelmiştir. Sorunun en gerçekçi çözümü, BM ve Uluslararası insan hakları örgütlerinin gözetiminde, güvenliği garanti altına alınacak şehirlerin oluşturulması ile sağlanabilir.

Yaklaşık son 8 senedir sığınmacı Suriyeliler, muhalif siyasi partilerin yöneticileri ve tabanı tarafından artık “istenmeyen yabancı bir topluluk” olarak görülmektedir.

Türkiye’de bulunan 4 -5 milyon Suriyelinin vatandaşlık sorunu ayrı bir tartışma konusudur.

Resmî açıklamalara göre; 2021 sonu itibarıyla geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir. Bunların çoğu Suriyeli iş insanları, zanaatkârlar, öğretim üyeleri, doktor ve mühendislerden oluşmaktadır.

Son 5 yıldır özellikle Afrika, Afganistan, Pakistan, Irak, Libya, Mısır, Yemen, Orta Asya, Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen sayıları yüzbinler ile ifade edilen ciddi bir yabancı göç dalgası ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçek.

Yabancı karşıtlığı doğal olarak en fazla nüfusa sahip Suriyeliler üzerinden gündeme gelmektedir.

Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğanonurlu ve gönüllü bir geri dönüş planı”ndan ve onların güvenli bölgelere gönderilmesi için çalışmalar yapıldığından bahsetti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise;

Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal ülkelerine gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarını sağlayan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz ülkelerine gönderilmeleri şaşmaz........

© Dikgazete.com


Get it on Google Play