We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Emrah Bekçi Türk Milleti - Türk Kadını - LGBT - Şiddet - Yaklaşan Felaket… -Analiz-

3 1 0
26.06.2022

Toplumun devamlığını sağlayan ve doğurganlıkları ile kendi vücutlarında mucizeler barındıran muhteşem canlılardır kadınlar…

Günümüzde gerek tıp, gerek ise manevi bilimlerin kadın üzerine yapmış oldukları araştırma ve düşünce yazıları, tam manası ile bu yaratılışındaki muhteşemliği barındıran canlının şifrelerini çözmüş değil.

Teolojik olarak kendisine kutsallık atfedilen kadınlar, tarih boyunca birçok mitos’un simgesi olmuş. Semavi dinlere bakıldığında ise peygamberlerin anneleri, kızları olmaları bağlamında ise büyük saygı görmüşlerdir.

Beşeri bilimler zaviyesinden bakıldığında ise ferdin var olduğu günden itibaren insan toplumu içerisinde yaşamaya başladığı muhakkak. Sosyolojinin ilim olarak ortaya çıktığı günden beri bu filmi izlemeye alışmış durumdayız.

Kadınlar, insanoğlunun erkekler ile birlikte aklı yürütme gücüne haiz, dünyadaki ara formu olmayan iki türden birisi.

Günümüz dünyasında, küreselleşen toplumlarla birlikte, teknolojinin son elli senelik süratle evrilmesi, “Ulusal - Töresel - Milli” mazilerinden kuvvet alan devletlerin sosyolojik ve teolojik olarak işlerini zorlaştırmakla birlikte, kendi ülkelerinde toplumsal sorunların yaşanmasına neden olmakta.

Yaşanan bu sorunlar, ülkeleri yöneten hükümetler ve konuya hassas yaklaşan entelektüel zihinler tarafından analiz eleğinden geçirilip, kendi ülkelerinin geleceğinden endişe duymaya başlamışlardır. Endişelerden duyulan araştırmaların ana sonuçların birkaçı:

1- Küresel ekonomik tröstler, soğuk savaş döneminde uyguladıkları sömürge tarzlarını, toplumların kültürel kodlarıyla oynayarak kullanır hale getirmek.

2- Toplumun manevi değerlerini, toplumu oluşturan iki bireyden biri olan kadınlar üzerinden hareketle inançları sorgulanır hale getirmek.

3- Kadın doğurganlığı ve kadının toplumdaki yeri konusunda tek tezgahtan çıkmış hukuki düzenlemeleri küresel ölçekte egemen kılıp, tek tip toplum yaratmak.

4- Günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşan, topluma altın tepside sunulan ve kamuoyunu bilinç altında medya ile........

© Dikgazete.com


Get it on Google Play