We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Saf tamahkâr, Hâin sahtekâr… Gelsin 15 Temmuzlar!..

5 2 0
16.07.2021

Bir atasözü var. “En iyi tamahkârla sahtekâr anlaşır.” diye…

Nedir tamahkâr?

Mal, para vb. aşırı derecede istek duyan kimse, açgözlü. Bunu yaparken de asıl amacı çalışmadan yorulmadan, kolay ve kestirme yoldan elde etmek…

Sahtekâr?

Aldatmak, menfaat sağlamak için bir şeyin sahtesini yapan. Olduğundan başka görünüp yapmacık tavırlar takınan, bu yolla karşısındakini aldatan kimse.

Tamahkâr ve sahtekârla ilgili çok söz var.

“Tamahkâr ile sahtekâr birbirini çabuk bulur.”

“En çabuk tamahkâr ile sahtekâr anlaşır.”

Bu sözleri okuyunca İslâm dünyasındaki yaygın tembellik ve kolaycılık, istismâr edilen Müslümanlar, geri kalmış coğrafyalarımız geliyor aklıma…

Toplumun değerler sistemi korunmalıdır.

Devlet, Millî Mefkûreyi korumalı, geliştirmeli ve yaymalıdır.

Tek başına dinimiz maâlesef ihânet çevrelerince istismar edilmektedir. Aynı şekilde, tek başına Millî terbiye ve töreler, Vatan duygusu, Devlet

Birlikte kontrol ve mânevî değerleri koruyan bu temeller tek başlarına bırakılıp, diğer değerlere saldırıp toplumu yıkmakta, bölmekte kullanılmaktadır.

Nasıl mı?

Konu vatan ise gerisi teferruattır. diyenlere bakınız. Bu cümle ile Devletin kurumlarını tahrip edenleri, dinimize küfredenleri gördük.

İslâmî Hassâsiyet kisvesi ile “Vatan putu”, “Devlet Putu” diyenleri, toplumun dinimizin içinde, dinimizle hemhâl olmuş değerlerini dahî “Fitne… Dinimize düşman…” vb. deyip dışlayan, reddeden sonra da emperyalist Batı’ya insanımızı, paramızı, gücümüzü taşıyan satılmışlar gördük.

İslâmcılık” diye devlet bilincimizi yok eden Kraliçe Kuklaları gördük.

FETÖ çok tipik bir örnektir.

Şunu duyduk kulaklarımızla; Sizin bir tane devletiniz var, cemaatin (FETÖ) 180 tâne…

Bu şekilde yetiştirilen bir adam subay olur mu? Polis olur mu? Öğretmen, Din Görevlisi olur mu?

Türkiye Devleti böyle bir adama nasıl maaş verir? Nasıl devlet, kendisine değer vermeyen adamlarca yönetilir?

Milliyetçilik” kisvesi altında, Yüce Dinimizin esaslarını reddedenleri gördük. Çağdaşlık, lâiklik deyip tüm değerlerimize sırtını dönenleri gördük.

Toplumun Millî Değerleri bütündür. Eğer bunları birlikte mütâlaa etmezseniz FETÖ gibi, aşırı sol, sağ örgütler gibi, ahlâksızlık, sosyal yozlaşma gibi birçok kökü dışarda yapı gençlerinize ve halkınıza musallat olur.

Ülkemiz ve Medeniyet Coğrafyamız dış etki ve düşmanlara karşı uyanık değildir.

Ferâsetle davranamamaktadır.

Özellikle İngiltere ve Batı’nın İslâm Coğrafyası’nda işgâlleri ile birlikte, din adamları, çağdaş-lâik pozlarda devlet adamlarından birçok kukla ve millet düşmanı tipler çıkmıştır.

Napolyon, Mısır’a ayak bastığı andan itibaren halkın rağbetini kazanmak için halkın dînî duygularını kullandı. Halka “Müslüman olduğunu Osmanlı Hâlifesi ile dost olduklarını, Mısır’da hâkim Memluklulara karşı mücâdele edip, halkı Memluklu baskısından kurtarmak için geldiğini” söyledi.

Mısır halkı onu “Sultan el-Kebîr” (Büyük Sultan) diye karşıladı.

Sebep sâdece yayınladığı beyanname değildi.

Gelirken, Papa’dan ve Mekke........

© Dikgazete.com


Get it on Google Play