We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ali Karani Makyavelist bakış açısının devlet ve millet üzerindeki farklı sonuçlarını okumak

2 2 0
03.08.2022

Ortaya bir tesbit koyarak ülkemizin içine düşürüldüğü duruma dikkat çekmeye çalışmak isteriz.

Devleti yöneten siyasi karakterin ruhuna Makyavelist anlayışın yerleştirilmesi sayesinde ulaşılan sonucu okumak ile toplumun Makyavelist karaktere büründürülmesi sonucunda, toplumda ortaya çıkan çürümenin sonuçlarını okumak hem aynı şeyler değildir hem de ulaşılan sonuçlar aynı platformda değerlendirilemez.

Her ne kadar toplum ve devlet mekanizması iç içe yaşıyor olsa da biri bir diğerinden farklı olan, kelam yerindeyse “farklı organizmalardır” şeklinde değerlendirmek zorunluluğu vardır.

Makyavelist anlayış, devlet yönetimi için kullanılırsa, devasa bir mekanizmanın güçlenmesi ve hayatta kalabilmesi için güdülenmiş şekilde davranış sergilenecektir.

Lakin, toplum bu karaktere bürünür ve bu yönde motivasyon sahibi olursa, bu durum bireysel çıkarları ön plana çıkartacağından, toplumda bireyselciliği ve ben merkezciliği tetikleyecektir. Böylelikle, toplum birbiri ile kenetlenmek yerine, ayrışarak yalnızlaştırılmış bireyler şeklini alacaktır.

Hep birlikte göğüslemek zorunda kaldığımız günümüz şartlarında oluşan acı tablo, toplumun siyaset mekanizmasını taklit etmeye çabalamasından dolayı oluşmuş bir durumdur diyebiliriz.

Toplumun etik sınırlar içinde hareket ettirilmesini hedefleyerek, ihtiyaç olan kuralları Türk milletine sunan Gazi Paşam, iki farklı anlayışı hayata geçirerek bizlere hediye etti.

Bunlardan ilk olanı, devletin kendi iç işleyişindeki asıl hedefi olan “Türk Milleti’nin bekasını” daim kılacak moral ve motivasyonlar zinciridir.

İkinci olanı ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı ve aidiyeti olan milletin, kendi iç işleyişindeki moral ve motivasyonlar zinciridir.

Bu ahvalde görülüyor ki; devletin iç işleyişi ile kendi iç işleyişini aynı gören millet, “kopyala yapıştır” şeklinde devleti taklit ederek, kenetlenmiş toplum olmak yerine, bireyselleşerek ben merkezli ve ayrışan bir yapıya........

© Dikgazete.com


Get it on Google Play