We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Treballadors i robots

1 0 0
14.10.2019

Era indubtable que el titular de la nota de premsa publicada el 26 de setembre a la pàgina web del Consell General del Poder Judicial respecte a una resolució judicial d'instància, «El jutge declara improcedent l'acomiadament d'una treballadora per posar un robot», tindria una molt àmplia, i immediata, difusió en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials. I efectivament així va ser, amb informacions que merament efectuaven una síntesi d'aquesta nota de premsa, i també d'altres que valoraven bé de forma positiva bé efectuant una crítica de la sentència, les primeres per considerar que reafirma el caràcter tuïtiu i protector del dret al treball enfront de la llibertat d'empresa, i les segones per subratllar en algun cas que cap sentència pot posar «portes al camp», és a dir, la substitució d'éssers humans per màquines quan sigui més convenient, i menys costós, per a l'organització empresarial, i en altres per ser del que sembla, i no els falta bona part de raó al meu parer, que el debat no se centra en si es pot substituir una persona per una màquina, sinó que el que cal fer és reforçar l'ocupabilitat del personal de qualsevol plantilla per adaptar-se als canvis tecnològics.
La sentència que ha motivat aquesta allau de comentaris, als quals sens dubte s'afegiran els que es publiquin pròximament en les pàgines web jurídiques i en les revistes especialitzades, és la dictada pel Jutjat del Social núm. 10 de Las Palmas de Gran Canaria el 23 de setembre. La dita sentència es va adjuntar a la nota de premsa, i el resum oficial és el següent: «...declara improcedent la rescissió de contracte d'una treballadora d'una multinacional turística........

© Diari de Girona