We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

política laboral comuna a la UE?

1 0 0
28.10.2019

En el seu discurs davant el Parlament Europeu el 16 de juliol, la nova presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va marcar algunes de les propostes socials que ara tocarà desenvolupar una vegada que la nova Comissió es posi en marxa, afirmant que «totes les persones que treballen a temps complet han d'obtenir un salari mínim que permeti gaudir d'una vida digna. Per tant, desenvoluparem un marc comú respecte això, respectant, per descomptat, els diferents mercats laborals», i «una millor protecció per als que perden la feina quan la nostra economia pateix un impacte greu. Un Sistema Europeu de Reassegurança d'Atur donarà suport a les nostres economies i als nostres ciutadans en temps de pertorbacions externes. Per descomptat, hi ha assegurances d'atur nacionals, però Europa necessita un règim de reassegurança per a aquestes commocions externes».
En el mentrestant, el sindicalisme europeu ja ha fet arribar les seves inquietuds a la nova Comissió, i ha demanat que es tinguin degudament en consideració en la nova política sociolaboral europea qüestions i problemes que preocupen a la població treballadora i que ja s'han posat de manifest amb anterioritat en diverses resolucions adoptades pel Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats i en el Manifest per al període 2019-2023 aprovat en el 14è congrés celebrat a Viena el passat mes de maig, que recull fins a tretze iniciatives per posar en marxa, en el marc d'un «Pla d'Acció per a la consecució d'un nou contracte social per a Europa»,........

© Diari de Girona