We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

La tecnologia al servei de la justícia

1 0 0
24.06.2019

El títol d'aquest article podria ser més llarg, però no s'ajustaria als cànons periodístics: la tecnologia al servei de la justícia, i no la justícia al servei de la tecnologia. M'ho suggereix una recent sentència del Tribunal Constitucional (núm. 55/2019, de 6 de maig) que estima el recurs d'empara interposat per una treballadora acomiadada de Bankia, en ocasió de l'acomiadament col·lectiu instat el 2013 per aquesta, i declara el seu dret constitucional a la tutela judicial efectiva sense patir indefensió. L'interès de la resolució judicial rau en plasmar allò que he recollit al meu titular, això és que la tecnologia ha d'estar al servei de la justícia, i que aquesta no pot quedar condicionada, limitada o restringida per les dificultats o poca claredat del seu ús.
En atapeïda síntesi, cal indicar que el conflicte del que coneix el TC troba la seva raó de ser en dues decisions del lletrat de l'Administració de Justícia de la Sala Quarta, és a dir, la Social, del Tribunal Suprem, la primera una diligència d'ordenació i la segona un decret, en ambdós casos tenint per no presentat l'escrit d'impugnació al recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per Bankia. Contra les dues decisions s'interposa el recurs d'empara, per vulneració del dret constitucional a la tutela judicial efectiva, per considerar que en tenir per no formalitzat l'escrit d'impugnació al recurs de cassació per a la unificació de doctrina s'havia incorregut per aquell en defectes de motivació, incongruència i errònia aplicació de les normes aplicades.
La Sala recorda què s'ha d'entendre per vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva, amb cita de diverses sentències en què els errors comesos en algun escrit per la part........

© Diari de Girona