We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Interí, fins quan?

2 0 0
05.08.2019

La meva reflexió sorgeix després de la lectura de la sentència dictada pel ple de la Sala Social del Tribunal Suprem el 4 de juliol, i que compta amb el vot particular molt discrepant de tres magistrats. La resolució judicial estima el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per la Conselleria de Polítiques Socials i família de la Comunitat de Madrid contra la sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid el 26 de març de 2018.

El litigi troba el seu origen en seu judicial amb la presentació d'una demanda, en procediment per acomiadament, per part d'una treballadora que prestava serveis com a auxiliar d'hostaleria per a l'Agència Madrilenya d'Atenció Social, una vegada que el 30 de setembre de 2016 li va comunicar l'extinció del seu contracte, d'interinitat per vacant, per haver estat coberta la plaça que ocupava mitjançant concurs per una altra treballadora.

Per comprendre millor la importància de la sentència dictada pel TS, així com també la del vot discrepant, convé prestar especial atenció als fets declarats provats en la sentència d'instància. Es tracta d'una treballadora que prestava serveis per a la citada agència autonòmica des d'agost de 1997, primer mitjançant diversos contractes temporals fins a juny de 2001, i a partir del juliol d'aquest any mitjançant contracte d'interinitat per a cobertura d'una vacant vinculada a l'oferta d'ocupació pública de 2001. La següent informació de què disposem en aquests fets és que es convoca «procés selectiu per a cobertura de places d'auxiliar d'hostaleria» gairebé nou anys més tard, per Ordre de 3 d'abril de 2009. Set anys més tard, el 30 de setembre de 2016, s'adjudica la plaça a una treballadora diferent de la que l'ocupava, per la qual cosa se li comunica el mateix dia l'extinció del seu contracte.

Per a la Sala el recurs ha de prosperar, amb la........

© Diari de Girona