We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Un nou període vital entre l'adultesa i la vellesa

1 0 0
09.10.2019

La vida dels éssers humans es dividia en tres etapes antroposocials, la infància-joventut o la primera edat (quan la persona és improductiva), la segona edat o adultesa (el període més actiu i profitós) i la final, la tercera, la vellesa.
La paraula eufemística tercera edat se la van inventar per sepultar lingüísticament termes tristos i popularment dramàtics com senectut, vellesa, ancianitat, senilitat. La tercera edat fa referència a les últimes dècades de la vida en estat de declivi físic i mental que precedeixen la mort.
A mitjans del segle XX es va desdoblar la joventut en dues fases: joventut i adolescència. Havia sorgit l'adolescència. Abans es passava de la infància a la joventut i de la joventut a la vida adulta, sense especificar que hi havia un franja d'edat entre els 14 i 17 anys, quan els noies i noies encara no treballen, i una altra que anava dels 17 als 22 anys.
El consumisme, l'interès econòmic, va crear l'adolescència donant una identitat pròpia a una massa de nois i noies desbordats, que cercaven unes senyes específiques, uns signes externs exclusius de personalitat, en el vestir, en la música i en el ball, en el comportament social, en el parlar, etc.; eren joves que abans no sabien on ficar-se i per fi havien trobat un model existencial per sobresortir, per........

© Diari de Girona