We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sığınmacılar Türkiye Yoksullarının Sınıf Kardeşleridir

1 0 0
27.06.2022

2000'li yılların başlarında, özellikle reel sosyalizmin çözülüşü ile birlikte küresel boyuttaki adaletsizlik ve eşitsizlik daha da artmıştır. Kapitalizmin devrevi krizleriyle derinleşen yoksulluk ve göçmen sayısındaki patlama ile ırkçılık hatırı sayılır bir ivme yakalamıştır.

Irkçılığın evrensel boyuttaki bu gelişmesi Türkiye'de de karşılık bulmuş, göçmenler veya sığınmacılar diye tanımlanan bir sorun gündemin en yakıcı meselesi olmuştur. İktidarın izlediği yeni-Osmanlıcı dış politikasının en önemli sonuçlarından biri olarak başta Suriye olmak üzere Afganistan ve Irak gibi ülkelerden milyonlarca insanın Türkiye'ye göçü gerçekleşmiştir. Sığınmacı veya göçmen diye tanımladığımız bu insanların varlığı, kendilerine seküler kentli diyen ulusalcı kesim ve (doğrudan) milliyetçiliği yaşam felsefelerinin merkezinde gören topluluğun daha görünür olmasının zeminini yaratmıştır.

Özellikle seküler beyaz yakalılar diye tanımlanan orta sınıfta gittikçe yükselen milliyetçiliğin iki temel sebebinden bahsedebiliriz. Birincisi, derinleşen ekonomik krizle birlikte giderek yoksullaşan söz konusu kesimler, kendilerini işçi sınıfının bir parçası olarak görmemekle birlikte yoksullaşmalarının faturasını içinde yaşadığımız kapitalist topluma değil, sığınmacılara kesmektedirler. İkincisi ise, iktidarın İslamcı hayat tarzını insanlara dayatmasına karşı duyulan öfkedir. Öyle ki, her geçen gün yeni bir versiyonuna rastladığımız dini yaşam........

© Demokrat Haber


Get it on Google Play