We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İmralı Tecridi İktidarın İllegal, Hukuka Aykırı Şiddetidir

4 2 42
17.04.2019

2011’den bu yana Abdullah Öcalan yasal hakları ayaklar altına alınarak avukatlarıyla görüştürülmüyor. Aile ziyaretleri yapılamıyor. 15 günde bir telefonla konuşma hakkı teslim edilmiyor. Mektuplaşma hakkı çiğneniyor. Aynı tecrit İmralı’daki diğer mahpuslara da uygulanıyor.

Söz konusu tecrit infaz hukukunun temel kurallarının ayaklar altına alınmasıdır. İnfaz hukukuna göre ceza kesinleşince artık suçla devletin bağı kesilir. Artık devletin ceza alacağı vardır. Keza mahpusun da ceza kesinleşince artık suçla bağı kalmaz. Onun içindir ki suç ve türlerine göre infazda ayrım yapılamaz. Ceza ve miktarına göre infaz olacaktır. Ayrımcılık yasağı temel kuraldır. Nitekim ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 2. maddesinde temel ilkenin ayrımcılık yapılmaması olduğu vurgulanarak, "Zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı, onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz" hükmü düzenlenmiştir.

Aynı yasanın 6. Maddesinde de: "Hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddi ve manevi koşullar altında çektirilir. İnfazda kanunilik ve hukuka uygunluk ilkeleri esas alınır. Yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak için her tür koruyucu tedbir alınır" hükmü düzenlenmiştir.

Aynı yasanın 25. maddesinde ağırlaştırılmış müebbet hapsin infazında mahpusun günde 1 saat açık hava ve spor, 15 günde bir 10 dakika telefon, 15 günde bir saat ziyaretçi kabul etme hakkı düzenlenmiştir.

İktidar kendi yasasını ihlal etmektedir. Yani yasasız ikinci bir ceza uygulamaktadır. Oysa anayasanın 38. Maddesinde ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur denmektedir. Olayımızda İmralı tecridi anayasaya da aykırı bir şekilde iktidarın keyfiliğiyle uygulanmaktadır. Anayasanın 137. maddesinde kanunsuz emrin vereni de uygulayanı da sorumluluk altına sokacağı belirtilmiştir. Söz konusu tecrit anayasanın tam 8 maddesine aykırıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin tam 7 maddesine aykırıdır. BM Kişisel ve Siyasal Haklar........

© Demokrat Haber