We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Başta Ermeniler Olmak Üzere Süryani, Keldani, Asuri ve Rum Halkları 104 Yıldır Adalet ve Özür Bekliyor

2 2 0
24.04.2019

24 Nisan Anadolu’nun kadim halklarına soykırımının sembolik başlangıç günü. Aslında soykırımın hazırlığı 1911’de başlamıştı. 1912’de iktidara gelen İttihat-Terakki çetesi etnik-dinsel homojen bir toplum yaratmak istiyorlardı. Kıyıları Rumlardan, Anadolu’yu Ermeni ve Asurilerden temizlemek istiyorlardı. İttihat-Terakki çetesinin iktidara geldiği yıl Adana’da Ermeni katliamı yapıldı. 24 Nisan 1915’te İstanbul’da 180 önemli Ermeni şahsiyeti tutuklandı. İçlerinde Osmanlı mebusu olanlar da vardı. 2-3 gün içinde sayı 235’e çıktı. İlerleyen günlerde sadece İstanbul’da sayı 2345’e çıkacaktı. 19 Temmuz’da Siverek civarında ki şeytan deresinde aralarında mebusların da bulunduğu çok sayıda Ermeni katledildi. İttihat-Terakki çetesinin elebaşılarından Cemal Paşa anılarında 600 bin Ermeni’nin öldürüldüğünü yazdı. Tarihçi Murat Bardakçı 20 şehri hariç tutarak 1 milyon Ermeni’nin katledildiğini yazdı. İttihat-Terakki çetesinin bir diğer elebaşı Talat Paşa defterinde 924 bin Ermeni’nin sürgüne gönderildiğini yazdı. Tarihe saptırmadan bakanlar Ermeni katliamında 1,5 milyon Ermeni’nin katledildiğini belirtirler.

Türkiye’yi yönetenler 104 yıldır inkar balonuna sıkı sıkı sarılmış durumdalar. Konuyu tarihçilere bırakalım demagojisini devam ettiriyorlar. Geçmişle yüzleşmekten korkuyorlar. Çünkü bir değil birçok suçları var. Bugünleri de kirli. Tahayyül ettikleri yarın anlayışları da kirli.

1948 "BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"nin hazırlanmasında büyük emeği olan Polonyalı Hukukçu Rapel Lemkin esas olarak bu çalışmayı yaparken Ermeni Soykırımı vahşetinden etkilendi. Bilahare buna Naziler dönemindeki Yahudi ve Roman soykırımı da eklenince, bu suç tipinin ulusalüstü düzlemde önlenmesi ve cezalandırılması bir küresel ihtiyaç olarak ortaya çıktı.

Sözleşmeye göre soykırım; "Ulusal, etnik, ırksal, dinsel bir gurubu toptan yada onun bir bölümünü yok etmek niyetiyle a)-grup üyelerinin öldürülmesi, b)-fizik yada akıl bütünlüğünün ağır biçimde zedelenmesi, c)-grubun fiziksel varlığının tümü yada bir bölümünün yok edilmesi sonucunu verecek yaşam koşulları içinde tutulması, d)-doğumları önleyecek önlemler alınması, e)-bir grup........

© Demokrat Haber