We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Lezersbrieven: ‘We zullen met tweedeling moeten leren leven’

4 0 0
12.11.2021

De angst voor een maatschappelijke tweedeling als gevolg van de corona-aanpak beheerst het debat en de besluitvorming. Rode draad: op corona checken mag geen tweedeling veroorzaken, het voorkomen van tweedeling is minstens zo belangrijk als het voorkomen van corona-overbelasting. De vraag is of we door onbegrip zo’n tweedeling niet een veel te grote plaats geven. Wij gaan er op voorhand vanuit dat de tweedeling gebaseerd moet zijn op een inhoudelijk verschil van inzicht, in het geval van corona of er sprake mag zijn van vaccinatiedrang en -dwang.

Zo zijn er veel meer maatschappelijke thema’s die tweedeling gevoelig zijn. Zoals het klimaat, de vluchtelingen, Europa, abortus, links versus rechts, of Zwarte Piet. Wat we met elkaar niet onder ogen (durven) zien, is dat de inhoud niet primair de oorzaak van de tweedeling is.

Die thema’s zijn vooral de kapstokken voor burgers om daar met hun ingenomen standpunt hun zucht naar identiteit, onderscheid, en erkenning aan op te hangen. Het gaat dus helemaal niet in de eerste plaats om de vraag of vaccinatiedrang en -dwang wel of niet mag, of het klimaat nu wel of niet gered moet worden, hoe we met vluchtelingen moeten omgaan. Wat op het spel staat is dat je als aanhanger van een der kampen echt iemand bent met een mening, een identiteit, dat je niet onbetekenend aan de zijlijn staat maar ertoe doet. We moeten dit mensbeeld onder ogen durven zien. En durven leven met een volkomen natuurlijke tweedeling die zich steeds weer in een andere gedaante zal manifesteren.

Doortje en Theo Pols, Bergeijk

Nu het lastig blijkt de bevolking van wind- en zonenergie te overtuigen, wordt kernenergie uit de oude doos gehaald. Maar dit zou een verspilling van belastinggeld betekenen die zijn weerga niet kent, die bovendien ten koste gaat van werkelijk betekenisvolle projecten, zoals investeringen in echt duurzame energiebronnen zoals wind en zon, duurzame opslag van energie, energie-efficiëntie of maatregelen tegen de verspillende datacenters die als paddenstoelen uit de grond schieten. Die investeringen zijn de komende vijf jaar nodig en mogelijk, en ze werpen wel op korte termijn vruchten af.

Het nieuwe argument voor kernenergie is dat er een stabiele bron nodig is voor als de wind even niet waait op een bewolkte dag. Maar hoe stabiel is kernenergie? In 2020 waren 10 reactoren of meer in Frankrijk voor 335 dagen offline. België heeft een plan moeten ontwikkelen voor het stapsgewijs afschakelen van delen van het land, omdat de kerncentrales daar al decennia op instorten staan.

Dat nu serieus wordt overwogen kernenergie als ‘groen’ of duurzaam te benoemen, is een gotspe. Er wordt gebruikgemaakt van een fossiele grondstof en afval geproduceerd dat voor eeuwig gestort moet worden. Het gebied waar het afval ligt en waar de centrale staat moet bovendien voor generaties worden afgeschreven; in Dodewaard staat nog steeds een sarcofaag. Zo zadel je toekomstige generaties dus gewoon op met (nog) een ander probleem.

R. Dekker, Voorburg

Het bouwen van een kerncentrale loopt in de tientallen miljarden. Het kan zoveel eenvoudiger en goedkoper door ons stroomnetwerk te koppelen aan bestaande en de nieuw op te leveren kerncentrales op het Europees continent. Er ligt immers al een enorm netwerk met een overcapaciteit dat stroom levert tegen zeer lage kosten. Dit is een oplossing voor het energie- en klimaatvraagstuk waarbij de Staat niet het exploitatierisico van een nieuwe centrale hoeft te dragen en de burger voor de energiekosten niet in de duimschroeven hoeft. Ik vrees echter dat onze nationale energielobby geen enkel belang heeft bij een dergelijke voor de hand liggende Pan-Europese oplossing.

Richard Koopman, Oss

Na het lezen over de........

© de Volkskrant


Get it on Google Play