We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Een ondernemer heeft een zorgplicht, ja, maar niet voor iedereen

5 0 0
15.11.2021

Het kabinet wil in navolging van het buitenland G2-controle mogelijk maken. De toegang tot niet-essentiële diensten, niet-essentiële winkels en uitgaansgelegenheden wordt beperkt tot gevaccineerden en personen die al corona hebben gehad. Men beoogt daarmee met name de ongevaccineerden te beschermen tegen het virus. Paradoxaal maar niet onverwacht wekt dit voornemen nogal wat wrevel op bij ongevaccineerden.

Wat wel onverwacht is, is dat het kabinet de keuze voor G2- of G3-controle wil overlaten aan ondernemers. Dit is ongepast. Ongepast omdat de overheid verantwoordelijk is voor de volksgezondheid, en niet de ondernemers. Ongepast omdat de ondernemer een afweging moet gaan maken tussen het bedrijfsbelang en het algemeen belang. Ongepast omdat de ondernemer ongewild een positie moet gaan innemen in een steeds feller wordend maatschappelijk debat.

De ondernemer heeft een zorgplicht voor zijn personeel. Hij dient hun een veilige en gezonde werkplek te bieden. Laten we het daarbij houden. Het kabinet dient een duidelijke keuze te maken voor G2 of G3 in andere situaties en dient het probleem niet op het bordje van ondernemers te leggen.

R. de Vreede, Rotterdam

Artikel 1 van onze grondwet geeft aan: ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Het uitsluiten van ongevaccineerden valt onder ‘welke grond dan ook’. Met een 2G-toegangspas kunnen we spreken van institutionele discriminatie.

Harry de Ridder, (gevaccineerd), Nijmegen

Om een klimaatconferentie te laten slagen moeten zoveel mogelijk landen het met elkaar eens worden, waarbij de steun van grote landen ook nog eens zwaarder telt. Dat leidt tot verwatering en boterzachte afspreken. Maar er is een oplossing: Europa moet de importheffingen koppelen aan klimaatdoelen. Hoe beter de score op deze doelen, hoe lager de heffing. Als meer landen zich aansluiten bij dit systeem wordt het vanzelf rendabel om klimaatmaatregelen in te voeren.........

© de Volkskrant


Get it on Google Play