We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

De oproep van psychiater Damiaan Denys vergroot de drempelvrees van jongeren op zoek naar hulp

5 0 0
01.11.2021

Damiaan Denys vindt tegenwoordig weerklank met zijn oproep tot meer weerbaarheid. De zogeheten ‘trap onder de kont’ spreekt tot de verbeelding; het lijkt een eenvoudige oplossing om de toenemende vraag naar zorg te keren. Denys berijdt zijn stokpaardje echter wel erg eenzijdig: gebrek aan weerbaarheid is een probleem dat vooral bij het individu komt te liggen, terwijl ons vermogen om met tegenslag om te gaan juist zo afhankelijk is van de steun die we om ons heen ervaren. Eenzaamheid ondermijnt onze veerkracht aanzienlijk.

In mijn psychologenpraktijk tref ik veel jonge mensen die verbinding missen met hun omgeving. Ze lijden niet aan schizofrenie en bipolaire stoornissen, maar worstelen met een laag zelfbeeld en lopen vast in studie, werk en het ontwikkelen van intieme relaties. Ze zoeken naar een plek waar ze onvoorwaardelijk gezien en gewaardeerd worden.

De schaamte om psychische hulp te zoeken is vaak groot; hulp vragen staat haaks op het zelfredzaamheid-motto van onze samenleving.

De oproep van Denys vergroot hun drempelvrees om hulp te zoeken. Daarnaast laat zijn oproep belangrijke maatschappelijke vraagstukken onbeantwoord: waarom lijden kinderen op steeds jongere leeftijd aan faalangst en spanningsklachten? En in wat voor wereld willen we dat onze kinderen opgroeien?

Jan Mars, GZ-psycholoog, Amsterdam

De reacties van onze overheidsdienaren op het voetbalgeweld kunnen toch niet anders dan op je lachspieren werken. ‘Het kan zo niet langer, het moet nu stoppen’ en andere stoere opmerkingen kun je niet serieus nemen. Als je bedenkt dat het geweld ons al decennia zwaar op de maag ligt en er keer op keer zonder enig effect definitieve maatregelen worden aangekondigd.

Aangekondigd, nooit uitgevoerd. Want na een opleving van rellen en geweld, ebt de maatschappelijke boosheid weer weg en wordt de daders verder niets in de weg gelegd.

Het is nu eenmaal een vreemd clubje mensen dat er genoegen in schept de boel te ontregelen. Onder invloed van welke middelen dan ook beoefenen zij een andere sport dan waarvoor ze naar de stadions komen. Een stadionverbod levert de........

© de Volkskrant


Get it on Google Play