We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dat herplanten bomenkap volledig compenseert is een hardnekkige denkfout

2 0 1
09.11.2021

En wederom wordt, ditmaal in de rubriek ‘Feiten voor bij de borrel’ (Opinie, 6/11), de denkfout gemaakt die ook de ronde doet onder voorstanders van het verbranden van biomassa. Namelijk dat herplant bomenkap volledig compenseert. Ik citeer: ‘Sinds 1990 werden er van iedere 100 bomen 10 gekapt en kwamen er 6 terug. Het bosverlies was dus ruwweg 4 van de 100 bomen.’

Voor het gemak wordt niet vermeld dat er bij herplanting een verloren gegane woudreus wordt vervangen door een sprietje. De sprietjes doen er waarschijnlijk tussen de vijftig en honderd jaar over om het verlies aan bosmassa weer teniet te doen. In het gebruikte voorbeeld is het momentane verlies gewoon 10 bomen, in plaats van 4.

De rubriek schetst dus een veel te optimistisch beeld. Ook doordat wordt voorbijgegaan aan rampzalige neveneffecten van boskap, zoals verjaging of permanente verdwijning van diersoorten.

Kees Koedooder, Loenersloot

Toine Heijmans schrijft in de verslaggeverscolumn (Ten eerste, 8/11) over het afschrijfbeleid van boeken bij de bibliotheken. Ik werkte 25 jaar in de bibliotheek van Den Bosch waar ze ook zo’n beleid voerden.

Wanneer ik boeken tegenkwam waarvan ik vermoedde dat ze wel eens afgeschreven zouden kunnen worden en waarvan ik op persoonlijke titel vond dat ze moesten blijven, leende ik ze een keer uit op mijn eigen pasje. Zo bleven ze van de lijst ‘langer dan x jaar niet uitgeleend’. Zie dit als een oproep aan alle bibliothecarissen met een hart voor literatuur die even niet in de mode is.

Tielke Engels, Tilburg

In het artikel over de illegale goksite (Ten eerste, 8 november) verklaren (oud-)topsporters zelf dat ze gokken omdat ze niet uit de band kunnen springen met alcohol of drugs.

Zijn dat de drie keuzes? Alcohol, drugs of gokken? Dan is het maar goed dat niet iedereen met sporten het inkomen verdient en het nodig vindt om daarmee uit de band te springen; dat er ook nog mensen (inclusief........

© de Volkskrant


Get it on Google Play