We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Waarom ik het akkoord over pensioenen zo wantrouw

4 0 0
13.06.2019

Door een kleine groep financiële superspecialisten over de wereld wordt met 1.350 miljard euro van meer dan tien miljoen Nederlandse werknemers geschoven. De eigenaren van het geld zijn, als de pensioenpremie naar het fonds is overgemaakt, juridisch géén eigenaar meer. Van de extreem gecompliceerde pensioenwereld achter die maandelijkse afdracht hebben premiebetalers geen idee.

In het Max Pensioenmanifest schreven wij: ‘Pensioenregelingen zijn nodeloos ingewikkeld en vaak onuitvoerbaar. In interne stukken geven de pensioenfondsen dat toe. Stop die complexiteit. Het gaat om geld van ons allemaal.’

Ik kom tot deze introductie nadat ik het concept-pensioenakkoord en de bijbehorende brief van minister Koolmees van Sociale Zaken las. Alles aan die 41 pagina’s is ingewikkeld, de complexiteit druipt van de bladspiegel. Dat de voorstellen onuitvoerbaar zijn, lijkt tot de schrijvers, die zich ‘De Polder’ noemen, doorgedrongen.

Neem deze zinnen van Koolmees: ‘Het kabinet zal de komende maanden een nadere uitwerking geven aan de door de SER beoogde en met sociale partners overeengekomen oplossingsrichtingen voor het pensioenstelsel.’ Het kabinet........

© de Volkskrant