We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Budućnost nove bolesti

2 0 0
02.04.2020

Kako je počela drama sa virusom korona poznatim kao SARS-CoV-2 i njime izazvanom bolešću, nazvanom kovid-19 (značenje skraćenice je: koronavirusna bolest nastala 2019)?

Postoje dve mogućnosti.

Po analogiji sa teškim i bliskoistočnim respiratornim sindromom (SARS-om i MERS-om), novi virus je mogao da se prenese sa slepih miševa na nekog prelaznog domaćina – poput cibetke, vrste divlje mačke s velikim repom (SARS), odnosno kamile (MERS) – da tu evoluira u oblik sposoban da naruši zdravlje čoveka i da se onda prenese na njega.

Podjednako je verovatno da je uzročnik, kao dobroćudan virus, prešao barijeru između životinja i ljudi, bilo direktno sa ljuskara (po anglosrpskom nazvanim pangolin), bilo preko cibetke ili lasice, pa da je vremenom, prenoseći se sa čoveka na čoveka, stekao svoja patogena svojstva.

Druga alternativa daje svetlije perspektive za iskorenjivanje nove koronavirusne bolesti, jer je malo verovatno da u dogledno vreme isti soj virusa korona, dospevši u ljudski organizam, mutira na identičan način.

Protivepidemijska borba ima, međutim, smisla i u prvom slučaju, budući da je važno suzbiti sadašnju pandemiju, uz spremnost za suočavanje sa divljim, za čoveka patogenim virusom kada (i ako) sledeći put pogodi čoveka.

Neizvesno je za koje će se životinje pokazati da su prijemčive za novi virus. Uz energičnu akciju, SARS je nestao zato što cibetka živi u divljini, a MERS se održava (srećom, na niskom nivou, zahvaljujući ograničenoj prenosivosti uzročnika), jer je kamila na Bliskom istoku domaća........

© Danas