We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vlada Petrić (1928 – 2019)

5 0 0
16.11.2019

Bio je profesor Beogradskog, zatim, četvrt veka, Harvardovog univerziteta i osnivač i upravnik Filmskog arhiva na Harvardu.

I na jednoj i na drugoj školi njegova su predavanja u sećanjima i predanjima učenika okarakterisana kao najupečatljivija: precizna i originalna estetička terminologija, minuciozna analiza detalja, koji uobičajeno promiču uobičajeno ulenjenom zapažanju, i ukazivanje na njihovu estetičku funkciju u celini i sistemu određenog oblika pokretne slike; živopisna, živa kinestetička gestikulacija i apsolutni zanos i uživanje u raskrivanju smisla predmeta o kojem je reč.

Predavanjima o ekscentričnoj upotrebi pokretne slike u estetske svrhe, kao što ekscentrična jeste i svaka prava umetnost, pogodovala je Petrićeva eskcentrična ličnost i originalni, očaravajući cinizam, cinizam najređe, najskuplje vrste: kada se razvije njegov negativ, onda se otkriva njegova duboka humanost.

Znao je, u krugu prijatelja, da kaže: „Život je čisti užas. Ne razumem kako ga siromašni ljudi podnose, kad je meni, ovako bogatom, tako nepodnošljiv. Da nisam kukavica – odmah bih izvršio samoubistvo.“

NJegovoj ekscentričnosti, koja je drugo ime za autentičnu demokratičnost, pripada i javno iskazano divljenje prema kolegama koji su predavali na univerzitetima na kojima je i on predavao, a zastupali su različite teorijske nazore – divio se, naime, Dušanu Stojanoviću, izučavaocu semiologije filma i Stenliju Kavelu (Stanley Louis Cavell), filozofu, izučavaocu aksiologije filma.

Naravno, osuo bi tešku estetičku paljbu na onog ko bi govorio o filmu s njemu bliskih – inherentno estetičkih pozicija – i tu bi tražio svaku nedorečenost i protivrečnost, s vrhunaravnom........

© Danas