We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Stvarni i dramski likovi

3 0 0
18.01.2019

Razlog za to je jednostavan, iako ne i očigledan. Stvarni likovi ne proističu iz poezije, nego iz trivijalne stvarnosti. Stoga i nisu originalne ličnosti poput Šekspirovih Julija Cezara i Ričarda III, ili Eshilovog Agamemnona.

Ako nećete da upropastite pozorišnu predstavu, onda na scenu ne izvodite Šekspirovog Magbeta da vam – da se Vlasi ne dosete – igra Slobodana Miloševića, ili Kamijevog Kaligulu da predstavlja Aleksandra Vučića. Ako hoćete da govorite o Miloševiću ili Vučiću sa pozornice, onda ih na nju izvedite pod punim imenom i s pripadajućim atributima.

Kad hoću da žigošem njihove poslove i dane, u mojim se pozorišnim predstavama pojavljuju i akademik Dobrica Ćosić i general Ratko Mladić, Slobodan Milošević i Aleksandar Vučić, Vojislav Koštunica i Milorad Ulemek Legija, Ivica Dačić i ostali, a kad hoću da razumem prirodu zla, ili, ako nije odveć nelagodno da to kažem, poetiku zla, ili, kako bi Aristotel rekao, „veličinu zla“, onda se bavim velikim negativnim likovima dramske poezije.

Kolika je to razlika između stvarnog i dramskog lika, i kakva joj je priroda, pokazaću na primeru Kamijevog dramskog komada „Kaligula“.

Kaligula je istorijska ličnost. Starija istoriografija beleži........

© Danas