We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Razgovor u džamiji

3 17 0
18.01.2020

Gost: Dobar dan. Hodža, hvala vam što ste me primili.

Imam: Bujrum! Niste morali skidati i čarape, hladno je.

Gost: Ja sam prvi put ovde, pa ne znam… (Krst koji mu visi oko vrata stavlja pod košulju) Evo, i ovo sam zaboravio da…

Imam: Ne skrivajte krst! Nema nikoga ovdje kome bi to smetalo. Vi ste se javljali telefonom pre neki dan?

Gost: Da.

Imam: Recite, slobodno, o čemu ste htjeli da govorimo?

Gost: Hodža, ja… ne znam… ja u poslednje vreme sve češće mislim da sebi oduzmem život… jer ne vidim u sebi ni oko sebe smisao.

Imam: Nema mislećega biće koje u posebno tegobnim trenucima nije pomislilo sebi da prekrati život. Važno je da čovjek ne uzima zdravo za gotovo sve što mu, pod određenim okolnostima, hrupi na um. Život, borba je neprestana. Čovjek život može i treba da da u borbi za život, u borbi protiv onih koji ugrožavaju život, ali nije dobro da digne ruku na sebe. Očajanje zna biti golemo, ali je time čovjek veći što veće očajanje svlada u sebi… Je li baš tako strašno to što ste počinili?

Gost: Nisam ja… oni su. Hodža, ja… ja sam silovan u ratu… i pošto sam ja bio u ovoj jednoj diverzantskoj jedinici, pa smo na početku rata........

© Danas