We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Proleterska revija

2 0 0
24.01.2020

Pogled na odeću ovih žena i muškaraca nedvosmisleno ukazuje na to da su oni nekad pripadali srednjoj klasi – klasi koje više nema, a bez koje nema ni politički stabilnog i pravno sigurnog društva.

Od pripadnika nekadašnje srednje klase realnog socijalizma nastala je u tranziciji klasa novih proletera za realni kapitalizam.

Nova obrazovna elita, međutim, spržila je, u tranziciji, i samo sećanje naglo proletarizovanih ljudi na sredstva za njihovu borbu.

Radeći na istraživanju za jednu pozorišnu predstavu o ovoj temi, upoznao sam te i takve ljude izbliza. Ovo su njihove sudbine i njihova realna imena, njihovim rečima:

Stanomir se kao kvalifikovani radnik u Mašinskoj industriji Niš, uz pomoć „Titovog fonda“, školovao. Završio je Mašinski fakultet i postao rukovodilac. Dvadeset godina Mašinska industrija Niš izvozila je u SSSR delove za velike mašine i alate: kranove, valjke… Pogon kojim je Stanomir rukovodio zapošljavao je 200 radnika. Godine 1991. raspao se SSSR. Stanomir pokušava da nađe nove kupce, međutim, niko ne može da plati: sveopšta je nesolventnost, računi su blokirani… Na kraju, stečaj. Stanomiru danas, kao i onog dana kada je........

© Danas