We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ljubav, treći deo

2 0 0
01.11.2019

Šekspir: Nije nikad ni trebalo da ga imaš, devojko.

Dezdemona: To je moja nesrećna sudbina.

Šekspir: To je nesrećna sudbina svih žena čija je glava na muževljevim ramenima, kako im je propisao sveti ideolog, apostol Pavle.

Dezdemona: Ja volim Otela. NJegova grubost može da uništi moj život, ali nikada da okalja moju ljubav. Ne mogu ni da kažem: „kurva“, zgražavam se sada dok izgovaram tu reč; a da učinim ono što bi moglo da zasluži tu titulu – na to ne bi mogla da me navede ni sva ispraznost na svetu.

Šekspir: A da li bi na to mogla da te navede tvoja ljubav?

Dezdemona: Kako da me navede?

Šekspir: Ako bi tvoja ljubav, tvoj Otelo, ako bi on od tebe zahtevao da zgrešiš u ime njegove ljubavi, da li bi ti to učinila? Da li bi tvoja ljubav na to pristala?

Dezdemona: Nikakva Otelova grubost ne može da okalja moju ljubav prema Otelu.

Šekspir: Tvoja ljubav bi, dakle, na to, ipak, pristala.

Dezdemona: Ja to ne bih volela; ali, moja ga ljubav tako hvali da su, čak, njegova bezobzirnost, njegovi prekori i vređanja – puni ljupkosti i lepote.

Šekspir: To što te je izgrdio na pasja kola i maločas prebio kao........

© Danas