We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kultura u toalet papiru

2 0 0
02.04.2020

Najnovija pandemija korona virusa dodatno je doprinela da se društveni život, ionako ugrožen i suprotstavljen solidarnosti, rastoči na svakodnevnu proveru odgovornosti prema zajednici i preispitivanje ličnih potreba.

U takvim vremenima, po pravilu, stradaju ljudi, kako direktno ugroženi nepogodom, tako i ophrvani emitovanim strahom.

Međutim, kao proviđenje tog vidljivog stradanja, dolazi do razmimoilaženja linije obrazovanja i linije moralnih zahteva. Naime, obrazovne ustanove, u ovom slučaju ustanove kulture i organizacije koje se kulturnom bave, bivaju spontano usmerene na tišinu i na čekanje, dok se moralni zahtevi prema zajednici povećavaju.

Valja biti solidaran, iskren, disciplinovan, požrtvovan, hrabar, dobar, odmeren u vanrednom vremenu.

Protivno tome, kultura koja jedina garantuje........

© Danas