We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nestručni kadrovi

2 0 17
22.02.2019

Ako se zna da je struja koju Elektroprivreda Srbije kupuje u inostranstvu znatno skuplja od one koju proizvede u zemlji te da bi neproizvedena količina struje u TENT-u vredela oko 200 miliona evra, jasno se može sagledati stepen štete načinjen manjom proizvodnjom od planirane.

U EPS-u tvrde da je, kada je reč o proizvodnji, pogrešno posmatrati delove tog preduzeća pojedinačno, jer se radi o složenom i povezanom sistemu u kojem funkcionišu i termo i hidroelektrane i trgovina sa ciljem sigurnog snabdevanja i maksimiziranja profita. Međutim, potpuno je izvesno da pad........

© Danas