We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Već viđeni Aleksandar

2 0 45
21.03.2019

Ovo je već viđeno. Viđeno je u Deklaraciji kralja Aleksandra Karađorđevića, od 6. januara 1929, kojom je zavedena poznata Šestojanuarska diktatura.

U Deklaraciji je stajalo: „Najviši narodni i državni interesi i njihova budućnost zapovedaju Mi, da se, i kao Vladalac i kao Sin ove zemlje, obratim neposredno Narodu i da mu otvoreno i iskreno kažem ono što mi u sadašnjem trenutku nalažu Moja savest i Moja ljubav prema Otadžbini. Nastupio je čas kada između Naroda i Kralja ne može i ne sme biti posrednika.“

Rečju, kralj Aleksandar je šestojanuarskom Deklaracijom uklonio posrednika između njega i naroda. Isto je učinio i Aleksandar Vučić uklonivši iz mogućih „razgovora“ Đilasa, Obradovića, Jeremića, objavivši da je spreman da sa građanima razgovara „bez posrednika“.

U demokratijama važi sasvim drugi........

© Danas