We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Napredni metro i kapitulacija struke (6)

4 0 0
17.01.2019

Ispod istorijskog centra se već odavno planirao splet metro koloseka, i svaki nivo više nekog tunela u tom području „gura“ neke nove tunele u geološki nepovoljnije zone. Taj skupi tunel se, umesto neke saobraćajnice sa prvenstvom prolaza u neprekidnom toku opet planira sa običnom semaforizovanom raskrsnicom na kraju. Odnosno skupi drumski sistem most-tunel će već na samom početku imati usko grlo kod Ekonomskog fakulteta. I na kraju, pogažena su predizborna obećanja i prioritet dat tom drumskom tunelu umesto metroa ispod centra grada. Naime, dok jedan par podzemnih automobilskih traka omogućava jedva oko 4.000 automobilskih putnika na sat u oba smera, jedan par koloseka za neku vrstu putničkog šinskog prevoza omogućava minimum 50.000 putnika na sat kroz taj tunel, pa i preko 120.000. Pri tome, bez značajnog pada srednje brzine pri visokom opterećenju, i uz........

© Danas