We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Zaustavite narušavanje istorijskog urbanog pejzaža Beograda

1 15 504
21.03.2019

Podvlačimo da Ustav Republike Srbije i Zakon o zaštiti kulturnih dobara garantuju građanima Srbije pravo na kulturu i kulturno nasleđe kao javno dobro, a brojne međunarodne i evropske konvencije ratifikovane od strane Republike Srbije definišu stručne standarde i političke obaveze nadležnim institucijama i vlastima u Srbiji.

Sa tim u vezi, zaprepašćeni smo mogućnošću da se deo Beogradske tvrđave, koja je sa pravom zaštićena kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, na najgrublji način devastira i devalorizuje predviđenom izgradnjom kilometar dugačke gondole. Beogradska tvrđava, kao ključna istorijska i kulturna tačka za razumevanje različitih civilizacija i razvoja Beograda, mora biti očuvana u svojoj celosti, uključujući i vizure na ovo kulturno dobro. Smatramo da je njeno celovito očuvanje – koje garantuju Zakon o zaštiti kulturnih dobara Republike Srbije, Plan detaljne regulacije građevinskog područja sedišta jedinica lokalne samouprave – Grad Beograda celine I-XIX, brojne međunarodne i evropske konvencije, kao i stručni i naučni standardi – od nespornog značaja za očuvanje istorijskih slojeva, specifičnosti i identiteta Beograda i Srbije. Svaka intervencija ovog tipa značila bi nepovratni i nenadoknadivi gubitak za sadašnje i buduće građane Beograda, Srbije, Evrope i sveta.

Ovim projektom, ne samo da bi se ugrozilo mesto Srbije kao punopravnog člana međunarodnih i evropskih organizacija i strukovnih udruženja u oblasti kulturnog nasleđa, već bi se nepovratno ugrozili strateški međunarodni projekti koje Srbija realizuje u oblasti zaštite kulturnog i prirodnog nasleđa. Među ovim projektima su i kandidatura Beograda za Zelenu prestonicu Evrope kao i transnacionalna nominacija........

© Danas