We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hva var målet i ruspolitikken igjen?

4 0 49
17.01.2019

Tilskuddsordningen «frivillig rusmiddelforebyggende innsats» gir midler til aktører som jobber for å redusere negative konsekvenser av rusmidler. Når ordningen nå blir forskrift, er dette foreslått endret.

«Redusere negative konsekvenser» er blitt «redusere bruk av rusmidler», og midler gis til «primærforebygging», dvs. å «forhindre at problemer, skade eller sykdom oppstår».

Det gis her inntrykk av at det fortsatt er skade som skal forhindres, men i en e-post til Helsedirektoratet i fjor, skriver departementet at det er bruken som sådan. Det settes altså likhetstegn mellom rus og skade,........

© Dagbladet