We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hicab – həm xanımlara, həm kişilərə aid anlayışdır

4 0 0
07.10.2019

İnsan üçün ən vacib olan amil – izzətdir.

İzzətli olmadan əsil insan olmaq mümkün deyil.

İzzət o şeydir ki, insanı yaradan, onu insan üçün yazmışdır. Necə ki, təbib xəstəyə onun sağlam olması üçün dərman təyin etmişdir – Allah da insanın insan olması üçün ona izzət yazmış, “izzət” təyin etmişidir.

Allah insana izzətli olmağın yollarını da demişdir.

İnsan ona təqdim olunanlar, onun qarşısına çıxanlar arasından seçə bilir. Bu, insana Allahdan verilmiş, əzəldən insana qoyulmuş bir qabiliyyət, bacarıqdır. İnsan seçim edə bilən olaraq yaradılmışdır.

İnsan bütün başqa şeyləri seçdiyi kimi, izzətli olub-olmamağı da seçə bilir.

İzzət bir məsələ deyildir, o, çoxlu izzətli məsələlərin cəmidir və ya başqa cür desək, izzət – tam, bütöv olan bir şeydir ki, çoxlu izzət məsələləri onu əmələ gətirir.

İzzət yaradan məsələlərdən biri də geyim izzətidir və ya geyimin izzətli olmasıdır.

Qəflətdən çıxaran sual

Əsasən hicablı xanımların iştirak etdiyi bir tədbirə qatılmaq üçün hazırlaşırdıq. Bu vaxt iman etmiş, amma hicab geyinməyən xanımlardan biri də həmin tədbirə qatılmaq istədiyini bildirdi. Onun yazdıqlarından hiss olunurdu ki, o, hicab geyinmədiyi üçün tədbirə gəlmyə utanır.

Onun “Orada geyim necə olmalıdır?” sualı mehriban və təbəssüm doğuran idi.

- Təvazökar və iffətli.

Aramızda qısa bir dialoq alındı.

- Baş örtüsünü deyirəm, olmalıdır? – xanım soruşurdu.

- Sizə necə uyğundursa, elə gəlin.

Yazışmamız məhəbbət və çiçək ikonları ilə tamamlandı.

Hicab nədir?

Qurani-Kərimin nəzərinə görə hicab “arakəsmə”dir, ayırandır. Pərdə, divar, örtük kimi bir arakəsmədir.

Allah Təala buyurur ki, məhrəm olmayan qadın və kişilər bir-birləri ilə ünsiyyətə girərkən hicabdan istifadə etməlidirlər.

“Əhzab” surəsi 53-cü ayədə bu məsələ öz əksini tapmışdır. Orada insanlara (kişilərə müraciət olunaraq) deyilir ki, Peyğəmbərin (s) xanımlarından bir şey istəyəndə, hicabdan istifadə edin.

“Əgər peyğəmbərin zövcələrindən bir şey istəsəniz (məişət ləvazimatlarından), pərdə arxaslndan (hicabla) istəyin ki, bu, həm sizin qəlbləriniz, həm onların qəlbləri üçün daha təmiz olar”.

“Bir şey istəmək”- (insanlar arasında) bir-biri ilə danışmaq, ünsiyyətə girməyi vacib edir və ayəyə əsasən anlayırıq ki, bir-birinə məhrəm olmayan insanlar arasında kamil ünsiyyət hicab vasitəsi ilə həyata keçirilməlidir.

Deməli, hicab –........

© Dəyərlər