We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ən gözəli, ən gözəl tərzdə tanıtmalı

4 0 10
14.02.2019

Bu gün dünyada ən ciddi öyrənilən sahələrdən biri – məhz hər hansısa bir mövzunun, məhsulun, insanın təqdim edilməsidir. Cəmiyyət bu gün ümumi anlamda kitabın içindəkilərdən daha çox, onun üz cilidinə diqqət edir. Məhz bu baxımdan hər hansı sahənin təqdimatı zamanı bu məsələ nəzərə alınmalıdır.

Bəs bu gün biz dinimizi necə təqdim etməliyik ki, qarşı tərəfdə maraq oyada bilək? Bu gün bu sual tək mütəxəssisləri deyil, hər birimizi düşündürməlidir.

Amma biz bu mövzunun həlli üçün dağa-daşa düşməli deyilik. Biz Allahın, Rəsulallahın (s) və İmamların (ə) mübarək dini necə təqdim etdiklərinə diqqət etsək bir çox suallarımızın cavabını tapa bilərik.

Allah Öz mübarək dininin necə təqdim etməsinin nümunəsini Qurani-Kərimdə bizə göstərir. Rəbbimiz mübarək Kitabını təqdim edərkən, ilk olaraq Özünü tanıdır. “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” ayəsi ilə, Uca Yaradanımız bizə hər........

© Dəyərlər