We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fürsətçilik zehniyyətinə qarşı əməli müqavimət məktəbi

3 0 0
04.10.2019

Cümə söhbətləri

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim!

Məhərrəm-Səfər əyyamını yaşamaqdayıq. Allaha sonsuz həmd və sənalar olsun ki, bizlərə bu əyyamda əzadar olmaq lütfünü nəsib edir. Allahdan istəyimiz budur ki, bizlərə bu əyyamdan tövbəli halda, bağışlanmış halda çıxmağı nəsib etsin.

Ötən bəhslərimizdə Kərbəlada baş verənlərlə bağlı bir neçə təhlili mövzuya toxunmaq nəsibimiz olub. Ümumiyyətlə, kufəlilərin İmam Hüseyni (ə) dəvət etməsi və sonra bu dəvətlərini, bu əhd-peymanlarını sındırmaları və ümumən Kufədə baş verənlərin seçmə insanların yanlış davranışlarının nəticəsi olması barədə, bunların hansı ağır müsibətlər gətirməsi barədə danışmışıq.

Müslim ibni Əql (r.ə), Hani (r.ə), Qeys ibni Müzhir (r.ə) kimi əzizlər haqqında geniş danışıldı. Digər tərəfdən Ubeydullah ibni Ziyad (lən), Husayn ibni Təmim (lən) və bu cür cinayətkarlar haqqında da toxunuldu.

Kərbəlanı dərk etmək üçün Bəni-Üməyyəni tanımaq gərəkir

Böyük İslam alimləri Kərbəla hadisəsini təhlil edərkən bu mövzuya toxunurlar ki, ilk olaraq Kərbəlada nə baş verdiyini anlamaq üçün gərək Əməvi sülaləsinin, Bəni-Üməyyə xərçənginin mahiyyəti ilə tanış olaq.

Kərbəla və Aşura məktəbi – İslamı öz halından çıxarmaq, mübarək dinin hətta adının da qalmayacağı həddə qədər onu dəyişmək və tam mənada ruhunu, hər cəhətini təhrif etmək niyyətində olan Bəni-Üməyyənin qarşısında bir qiyamdır. Ona görə də Bəni-Üməyyə cinayətlərinin kökündə, mahiyyətində duran mövzulara toxunmaq zəruridir.

Bəni-Üməyyənin yaşanma formulu – ancaq öz maraq və mənfəətləri

Məkkənin fəthinə qədər Bəni-Üməyyədən heç kəs, xüsusən də iki rəhbər şəxs – nə Müaviyyə (lən), nə də atası Əbu Süfyan (lən) hətta zahirdə də İslamı qəbul etmirdilər, kafir idilər. Yəni, deyə bilərik ki, bütün Məkkə dövrü, bütün Mədinə dövründə bu mərhələlərdə Bəni Üməyyənin nəinki hər hansısa bir müsbət rolu olub, əksinə – istər İslam təzə inkişaf edəndə, istər Mədinə dövründə İlahi vəhyin qarşısında duran və inad göstərən məhz bu nəsil olub.

Yalnız Məkkənin fəthindən sonra və yalnız maraqları üçün olanda, onlar məcburiyyət qarşısında zahirdə İslamı qəbul ediblər. Həzrət Əlinin (ə) bununla bağlı mübarək buyuruşda gəlir: “Onlar İslamı qəbul etmədilər, zahirdə müsəlman oldular”.

Sonra bütün mərhələlərində həmişə öz maraqlarını güddülər, maraqlarının ardınca oldular. Bəni-Səqifə cinayəti baş verən zaman hələ onlara aydın deyildi ki, vəziyyət necə inkişaf edəcək. Onların hesab-kitabına görə düşünürdülər ki, güc Həzrət Əlinin (ə) yanındadır. Buna görə də, onun yanına gəlib öz maraqları üçün bildirdilər ki, lazım olsa, haqqının bərpası üçün ayağa qalxmağa da hazırdırlar.

Ondan........

© Dəyərlər