We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Həqiqi xoşbəxtlik nədədir?

5 0 6
16.01.2019

Bütün insanların xoşbəxt olmaq arzusu vardır. Bu, fitri bir hissdir. Əsil xoşbəxtlik isə daimi, davamlı olan xoşbəxtlikdir. Bu da bu dünyadan sonra başqa həyatın olması və orada həyatın əbədi olması və orada hər hansı əziyyətin, çətinliyin, qəm-kədərin, müharibənin olmaması və əbədi firavan yaşayığın təmin olunması təqdirdə mümkündür.

Əgər fərz etsək ki, bu dünyadan sonra həyat yoxdur – o zaman o xoşbəxtlik ki, yalnız bu dünyada olacaq – müəyyən bir vaxt ərzində, məsələn, 50 yaxud 100 il müddətində - buna əsil xoşbəxtlik demək olmaz. Çünki bir şey ki, müvəqqətidir və insan bu dünyada firavan, xoşbəxt yaşasa da, amma sonda əgər bu qurtarırsa – demək buna əsil xoşbəxtlik demək olmaz.

Özü də real olaraq yaşadığımız bu dünyada insan hər vaxt xoşbəxt ola bilmir. Bir il yaxşı olur işləri, o biri il başqa cür. Bir gün sağlam olur, başqa gün naxoş. Bir müddət işləri yaxşı gedir, amma bir də görürsən yaxınını itirir, yaxud........

© Dəyərlər