We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Həzrət Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirən – Allahı qəzəbləndirib

4 0 0
22.01.2020

Əbu Bəsir İmam Sadiqdən (ə) belə nəql edir: "Fatimə (s.ə) cəmadius-sani ayında, Allah Rəsulu (s) qırx beş yaşında olarkən anadan olmuşdur. O, Məkkədə səkkiz il, Mədinədə isə on il yaşadı. Atasının vəfatından doxsan beş gün sonra vəfat etdi.

O, Cəmadius-sani ayının üçüncü ongünlüyündə, hicrətin on birinci ilində vəfat etdi. Vəfat etməyinin səbəbi ikincinin Qunfuz adlı nökərinin, onun əmri ilə qılıncın qını ilə onu (Fatiməni (s.ə)) vurması........

© Dəyərlər