We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İstihdam, işsizlik, gelir ve göç sorunu

37 41 20
08.05.2022

Ekonomik araştırmalarda yapısı ne olursa olsun, göç ile işgücü piyasası arasında etkileşim oldukça sık ele alınan bir konudur. Bu araştırmalar, göçü ekonomiye ve ekonomi-politik faktörlere etkisi kapsamında oldukça geniş bir bakış açısı ile inceler. Bazı durumlarda var olan işsizliği daha da artırıp artırmadığı, diğer durumlarda da ulusal çapta fakirleşmeye neden olup olmadığı irdelenir.

Nicelik ve niteliğe bağlı detaylı verilerle modellemeler yapılır ve çoğu zaman da ücretler genel seviyesine etkileri ile karşılaştırmalı analiz yapılır...

Göç olgusu öncelikle geniş anlamıyla iki ana gruba ayrılır bu araştırmalarda...

İlki, olağan yani suların durgun olduğu zamanlardaki daha çok ekonomiyi derinden etkilemeyen ve belki de ona yardımcı türden olanı. İkincisi ise günümüzde Türkiye’de yaşanan ve kökeninde çevremizdeki kargaşanın yarattığı çerçevede, geniş yığınların ülkemizde toplanması sonucu oluşanı...

Göç olgusu ekonomik koşulların farklılığına göre çoğu zaman normal karşılanabilir. Ücretlerin daha yüksek, yaşam koşullarının daha rahat ve eğitim ile benzeri olanakların daha iyi olduğu........

© Cumhuriyet


Get it on Google Play