We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Gıda güvenliği ve beslenme – Küresel bir sorun mu?

18 0 25
22.05.2022

Gıda konusuna olağan yaklaşım genel olarak gıdaya ulaşım üzerine verilen istatistikler üzerine kurulmuştur. İlgili istatistikler günde bilmem kaç dolarla hayatını idame ettirmeye çalışan insanın sayısı yanında, kuraklık ve benzeri faktörlerin gıdaya erişimi nasıl etkilediği üzerine kurulmuş genel verilerdir.

Artık bu yaklaşım klasik verilerin kapsamını çoktan aştı ve sanki bir küresel sorunun ayak sesleri oldukça yakınımızda...

Öyle olmasına rağmen, bizim öz karar vericilerimzin tavrı ve söylemleri böyle bir sorunun olmadığı yönünde.

Onlar ya sorunun farkında değiller ya da sorunu saklıyorlar halktan...

Her ikisi de birbirinden kötü, sonuç olarak.

Bu köşede özellikle birkaç yıldan beri bir konuyu önemle vurguladık...

Israrla Ankara’nın dikkatini çekmeye çalıştık.

Üretim ve finansal piyasalardaki inanılmaz bozulmanın gelecekte nelere etki edeceği üzerine yoğunlaşan özellikli bir konuyu sıklıkla vurguladık...

Yine dikkatleri çekmek ve hatırlatmak için kısaca değinelim isterseniz.

Adına “piyasalarda ayarlama maliyeti” denir bunun. Denir de orta ve uzun vadede tüm ekonomideki dengeleri değiştirir bu olgu. Basit ekonomik kuramlar üzerine kurulmamıştır ilgili........

© Cumhuriyet


Get it on Google Play