We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Açlık sınırı ve merkez bankacılığı oyunu

71 66 10
31.07.2022

Temmuz ayı dört kişilik ailenin açlık sınırı aylık yüzde 7’den fazla artarak 6 bin 840 lira olmuş. Bu, Türk-İş’in açıklanan resmi verileri de kullanarak elde ettiği bir eşik seviyesi. Oran geçen yılın aynı zamanına göre artış hızı üç haneyi geçerek yüzde 128.44 olarak gerçekleşti.

Değerli okuyucular, sıradan bir veri değil bu... İki açıdan en azından böyle.

İlki genel görünüm açısından açıklanabilir. Dikkat ederseniz açlık ve yoksulluk sınırı son dönemde çok tartışılır oldu. Esasında kalkınma seviyesinin belirli kademesinden sonra böyle istatistikler çok daha küçük bir grubu ilgilendirdiği için genel olarak gündem dışında kalır.

Ama bizde öyle mi?

Bir ülke düşünün ki bir gün bile bu veri gündem oluşturmasın.

Hem de asgari ücretle karşılaştırarak derinlemesine analiz yapılarak sunulan türden.

Gelelim ikinci açıya... Tüm bu hesaplamalar dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olarak hesaplanır ve bu tutarın diğer kalemlerle bağlantısı göz ardı edilir. Diğer bir ifadeyle, farklı gereksinim maddelerine ayrılan harcama paylarındaki enflasyon oranlarından bağımsız olarak ele alınır. Halbuki enflasyonist baskının fazla olduğu bir ekonomide oransal gelir payları daha çok gıdaya giderken........

© Cumhuriyet


Get it on Google Play