We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yalnızlık - ekonomik bağımsızlık

4 0 0
16.10.2019

Ülkemize yönelik tehditler, gözdağları, kınamalar, savunmaya çalıştığımız, “Türkiye yalnız bir ülke olarak ekonomik ve siyasal bağımsızlığını gözetecek politikalar izlemek zorundadır” görüşünü doğrular niteliktedir.
Hamasi sözlerle, dış güçleri küçültücü gösterilerle değil, sağlam bir ekonomik yapıyla, dış güçlerce gerektiğinde ekonomik ve siyasal misillemeyle yanıt vermek gerekir.
Ülke, ekonomik ve finansal açıdan dışa bağımlı ise, enerji, sermaye, ara malları ithal ediyor, hava savunma sistemini dahi dışarıdan alma gereği duyuyorsa, aşırı borçlu ise, dış güçler kendilerinde tehdit etme hakkını dahi bulmakta, cüret etmektedirler.
Cumhuriyetin kurucuları “ekonomik bağımsızlık olmadan siyasal bağımsızlık olmaz” gerçeğini görerek, bilincinde olarak gerekli politikaları üretmiş, izlemiştir. Türkiye, 1930’lu yılların sonlarına doğru 1. Sanayi Planı uygulamasıyla, S. Kuznets’in ekonomik gelişmişlik evrelerinin üçüncü aşaması, uçuşa kalkış (take-of) aşamasına girmiş ise de, aradan seksen yılı aşkın bir süre geçmesine karşın ekonomimiz kalkınmanın ileri aşamalarına geçememiştir.
Yabancı güçlerin, onların yerli ses yayarlarının ayartısına, iğvasına kapılarak, oy hesaplarıyla, kişisel doyum gösterileri ile sürekli yanlış yolda yürünmüş; sonuçta, Trump’ın ekonominizi yok ederim gibi onur kırıcı tehdidine........

© Cumhuriyet