We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ülkenin gerileyiş süreci

11 6 0
04.09.2019

Türkiye’nin yalnız ekonomi değil her alanda dünya sıralamasında yeri geriliyor. “Birleşik Kaplar Kanunu” fizik kanunu toplumsal yaşamı da belirleyici oluyor; bir alanda başlayan gerileme süreci her alana yayılıyor. Sorunun varlığını ve sorunu yaratanların, ağırlaştıranların bir parçası olanların sorunu çözmeyeceklerini de kabul ederek, sorunun nedenlerini, çözüm yollarını araştırmak gerekiyor,
Sorunun ana nedeni olarak, ülkede kısırdöngüler yanı sıra, tersine ayrım, negatif seleksiyon süreci de yaşanıyor. Yüz yıllar öncesi İngiltere Maliye Bakanı Grasham’ın “kötü para iyi parayı kovar” gözlemi, toplumsal yaşantımızda geçerliliğini koruyor; iyi genelde dışlanıyor.
Geriye gidişin, geri kalmışlığın nedenleri araştırılırken, sermaye birikimi, tasarruf yetersizliği, finansman gibi nicel konulardan çok, farkı, zenginliği yaratan insan öğesi üzerine odaklamak gerekir.
Nitelik, liyakat, ehliyet kavramları dillere persenk olmasına karşın, toplumda genelde liyakatin, ehliyetin dışlanması yaşanmaktadır. Liyakat ehliyet, egemen iç ve dış çevrelerce kendi emellerine hizmet açısından tehlikeli görüldüğünden, tercih çoğu kez liyakatsizlik yönünde olmaktadır.
Atamalarda, seçmelerde liyakatin dışlanması, liyakatsizliğin yeğlenmesi, liyakatin artamlarından kaynaklanmaktadır. Liyakat, ehliyet, kişiye özgüven, ödün vermeme, özverili davranma; gösterişten, savurganlıktan kaçınma; alçak gönüllü olma; fikir, eylem tutarlılığı; gerektiğinde inisiyatif kullanma; belli çevrelerin aleti olmama gibi erdemler, artamlar........

© Cumhuriyet