We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TCMB enflasyon hedeflemesi

20 4 0
28.08.2019

İzlenen para politikasına, disiplin, etkinlik sağlamak, keyfi, takdiri kararları engellemek, fiyat istikrarı amacına sapma olmadan ulaşmak üzere strateji saptanır, hedef değişkenler belirlenir.
Seçilen hedef değişkenin merkez bankasının denetiminde olmasına özen gösterilir.
Para politikası stratejileri, seçilen hedef değişkene göre, Nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hedefleme, Parasal Hedefleme, Döviz Kuru Hedeflemesi, Enflasyon Hedeflemesi, Örtülü Nominal Çapa olarak tanımlanmaktadır.
İzlenen strateji, belirlenen değişken hedef, merkez bankaları arasında ve zaman içinde değişim göstermektedir.
Bretton Woods Sistemi 1970’li yılların başlarında çöktükten sonra, istikrar sağlama amacıyla merkez bankalarınca, para arzı ile fiyat düzeyi arasında belirleyici ilişki öngörüsüyle, Parasal Hedefleme Stratejisi izlenmeye başlanmış; ancak Almanya dışında istikrar sağlanmasında başarılı olunamamıştır.
1990’lı yılların ortalarından itibaren IMF, uluslararası finans kuruluşlarınca, dış borç ve kronik enflasyonla savaşan gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) döviz kuru hedefleme önerilmiş; ancak uygulayan ülkeler genelde krize girmiş, döviz varlıklarının önemli bir bölümünü yitirmişlerdir.
Günümüzde dünyada yaygın öğreti, uygulama neo-liberalizmdir. Neo-liberal yaklaşımın ya da sentezin istikrar sağlamada ana politikası, para politikası, önerdiği strateji Enflasyon Hedeflemesidir.
TCMB de dünyadaki gelişmelere, genel eğilime........

© Cumhuriyet