We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sosyal demokrat belediyelerden beklentiler

20 2 31
13.03.2019

Yerel seçimler yaklaşırken sosyal demokrat belediyelerden beklentileri anahatları ile yinelemeye çalışacağım.
• Doğanın, çevrenin, tarihi dokunun korunması, bozulan yapının olabildiğince diriltilmesi.
Ülkemizde, gösteriş yatırımları, yandaş çıkarı kollama, rant yaratma, oy avcılığı yapma gibi güdülerle, çarpık kentleşme ile doğa, çevre kirletiliyor, kentlerin tarihi dokusu bozuluyor, özellikleri yitiriliyor, kimlikleri kayboluyor.
Ne yazık ki tüm bunlar muhafazakârlık yaftası altında yapılıyor. Muhafazakârlık, var olan özeli, değeri korumaktır. Sosyal demokrat belediyeler, sözde muhafazakârların yok edemedikleri değerleri koruma altına almalı, bozulan çevreyi olabildiğince geri kazanmalı, ihya etmelidir.
• Projelerde, hizmetlerde toplumsal yararın gözetilmesi, gösterişten, savurganlıktan kaçınılması.
Övünme, gösteriş, kişisel prestij, oy derleme gibi güdülerle kamu kaynaklarını savurganca kullanan merkezi yönetime karşı, kaynakları toplumsal yararı ençoklayacak şekilde kullanan yerel yönetimler oluşturulmalı, var olan kaynaklar topluma en fazla değer yaratacak şekilde kullanılmalıdır.
• Yoksulların, engellilerin, yaşlıların, güçsüzlerin korunması.
Sosyal demokraside temel güdü insana değer verme, sorunların çözümüne insancıl yaklaşımdır.
Yaşlılar için bakımevleri, şiddete uğramış, şiddet tehdidi altında olan kadınlarımıza sığınma, barınma olanakları sağlama, çocuklara yeni oyun sahaları, eğitim olanakları, kreşler, bakım yuvaları açma, yoksullara........

© Cumhuriyet