We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şeffaflık, hesap verebilirlik

26 1 0
02.10.2019

Egemenliğin halkta olduğu, halktan kaynaklandığı yönetim biçimi olarak tanımlanan demokraside meşruiyet halka, halkın temsilcilerine hesap vermekle sağlanır. Hesap verme, karar ve uygulamaların, yasalara, ilkelere uygunluğunu, nedenlerini açıklamayı, yerindeliğini kanıtlamayı, doğrulamayı, sorumluluğu gerektirir.
Hesap verme için; şeffaflık, izlenen politikalar, kararlar, alınan sonuçlar konularında kamuoyunu aydınlatıcı bilgilendirme gerekir.
Bizde şeffaflıktan söz edilir. Ancak bankacılık sırrı, kişisel bilgi, ticari sır gerekçeleriyle bilgi kamuoyundan gizlenir ya da “iyiye gidiş”, “dengeleme”, “hedefler gerçekleşiyor” gibi afaki sözcüklerle, ifadelerle geçiştirilir.
Ülkede işletmelerin, yönetim hatalarından kaynaklanan aşırı finansal risk yüklenmeleri; bankaların iyi yönetilmemeleri nedeniyle batık kredilerin, şirket kurtarmanın sorun olacağı öngörülmüş, yazılmış; çoğu öngörü gibi dikkate alınmamış geçiştirilmiştir. Batık kredilerin satışı, “tahsili şüpheli krediler”, “zarar niteliğinde krediler” için karşılık ayrılması, kredilerin yeniden yapılandırılması, varlık fonunun mali yapısı bozuk şirketlere ortak olması, batık şirketleri satın alması gündeme gelmiş, bu konuda kamuya işlemin boyutu, kapsamı, ilkeleri hakkında bilgi verilmemiş, yeterli ve gerekli açıklama da yapılmamıştır.
2007-8 krizi sonrası gelişmiş olan ülkelerde de, “batmasına izin verilmeyecek kadar büyük kuruluşların” kurtarılması sorun olmuş, varlık alım........

© Cumhuriyet