We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Politik döngüsel dalgalanma

12 4 16
09.01.2019

Ekonomik döngüsel (konjonktürel) dalgalanmaya, çevrimlere, politik döngüsel dalgalanma da eklendiğinde, iktisadi etkinliklerde değişimin boyutu, çevrimin süresi değişmekte; önlem almada, politika izlemede zaman tutarsızlığını önlemek daha da zorlaşmaktadır.
Ekonomide canlanma, duraklama, kriz, yeniden canlanma evrelerinin birbirini izlediği konjonktür dalgalanma süresinin 8 ile 11 yıl arasında değiştiği iktisat yazınında yer almıştır.
Ekonomide işletmelerin makine ve donanımları normal amortisman ömürlerinin sonuna yaklaştıkça, stokları azaldıkça, yeni mal ve hizmet üretme gereği arttıkça, teknoloji geliştikçe, rekabet ve üretim güçlerini koruyabilmek için yenileme, modernizasyon yatırımları yapmaya yönelmeleriyle yatırım harcamalarının artışı, fiyatların, kâr marjlarının yükselişi, kredilerin genişlemesi, işsizliğin azalmasıyla ekonomi genişleme evresine girmektedir. Ancak ekonomide canlanma, genişleme sürgit sürmemekte; bir süre sora ekonomide talebi aşan üretim kapasitesi yaratılması, stok birikimi, yatırımların yavaşlaması, emek talebinin azalması, enflasyonun hızlanmasını önlemek için alınan önlemlerin de etkisiyle ekonomik etkinlik yavaşlamaktadır.
Ekonomide durgunluğun derinleşmesiyle, satışların azalması, kâr marjlarının daralması, yatırımların ertelenmesi, işsizliğin artması, iflas erteleme, konkordato talepleriyle finansal paniklerin başlaması, işletmelerin iflasları, piyasalardan çekilmeleri sonucu........

© Cumhuriyet