We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Niçin E. İmamoğlu?

39 0 0
20.06.2019

İsmet Paşa “geçmişte ne yaptıysa gelecekte de onu yapar” öngörüsü, özdeyişi ile Cevdet Sunay’ın ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesini önlemişti. Paşa’nın öngörüsü, özdeyişi yapılacak İBB Başkanlığı için de geçerlidir. AKP yirmi beş yılda İstanbul’a ne yaptıysa, Sayın B. Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde de hiç kuşkusuz aynını yapacaktır.
İstanbul’un tarihi ve doğal yapısı, görüntüsü daha da bozulacak, rant yaratma, şehir içinde az sayıda kalmış yeşil alanı betonlaştırma, ihale zengini yaratma, yandaş kişi, kurum ve kuruluşlara çeşitli yollarla kaynak aktarma, borçlanma, yap - işlet - devret modeliyle finansal bedeli çok ağır gösteriş yatırımlarına girişme sürecektir.
Sayın Yıldırım da zaten saklamıyor, “biz yine yaparız” diyerek afişlerde seçim propagandası yapıyor. Türkiye’nin, tüm nicel ve nitel ölçütlere göre, kişi başına gelir, yaşam kalitesi, insani gelişmişlik endeksi, eğitim düzeyi, insan haklarına saygı, demokrasi, hukuk devleti olma, hangi ölçütü alırsanız alınız, dünya sıralamasındaki yeri geriliyor, ülke saygınlık yitiriyor.
Her alanda görece geri kalış, algı yönetimiyle “Türkiye baş kaldırıyor, başarı kazanıyor, hayranlık uyandırıyor, kıskançlık uyandırıyor” şeklinde, haber alma, fikir, görüş açıklama özgürlükleri kısıtlanarak, gerçeğe aykırı, yanıltıcı olarak kamuoyuna sunuluyor.
AKP, Mevlana’nın “ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” etik düsturunu “olmadığın gibi görün, göründüğün gibi olma”........

© Cumhuriyet