We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kuklalar - oltalar

10 5 35
06.03.2019

Emperyal, yayılmacı güçler, ülkeler üzerinde ekonomik, siyasal, kültürel hatta askeri üstünlük kurmak, başat güç haline gelmek, ülkeleri kendi emelleri doğrultusunda yönlendirmek için çeşitli araçları kullanırlar. Borçlandırma, sermaye yatırımları ile ülkenin üretim gücünü, finansal sistemini kontrol altına alma yaygın kullanılan araçlardır. Ülkenin üretim ve finansal kurumlarında başat güç haline gelip, ülke borç kapanına da sıkıştırıldığında, ülkeyi yönlendirme kolaylaşır.
Borçlandırma, dış ticarette tek yönlü liberalleşme, özelleştirme, sermaye yatırımları ile ülkeyi ekonomik ardından da siyasal açıdan kontrol altına alma etkili yöntem olmakla beraber; uygulayabilmek, gerekli ortamı yaratmak için yönlendirilen istekler doğrultusunda hareket eden kuklalar da bulmak gerekir. Emperyalistlerin etkili aracı, ne askeri güçleri ne teknolojik üstünlükleri ne de sermayeleridir. En etkili araçları, ülkelerde buldukları veya yarattıkları kuklalardır.
Ülkelerde gerçek solcular, gerçek vatansever milliyetçiler, ülkemizde de gerçek Atatürkçüler (Kemalistler) emperyalizme karşıdır. Emperyalizm kendine karşıt güçleri etkisizleştirmek, hedef kitleleri şaşırtmak, yönlendirmek için, ipleri ellerinde kuklaları sahneye sürerler, solcu, milliyetçi, Atatürkçü........

© Cumhuriyet