We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kozmetik dengelenme

14 1 0
25.09.2019

Kozmetik yönetim anlayışı, gerçeklerin değil, olayların, gelişmelerin, eyletilmiş sayısal bilgilerle de desteklenerek sözel olarak, istenildiği şekilde kamuya yansıtılmasını amaçlar.
Ekonomide işsizlik artar, makine-teçhizat yatırımı azalır, kapasite kullanımı düşük düzeyde sürerken, büyüme söylemi kozmetik yönetim anlayışının ürünüdür.
İhracat artışı ile, iç talep canlanması ile büyüdük savı, ya bilgi yetersizliğini ya da algı yaratma çabasını yansıtır.
Ekonomide büyüme, mal ve hizmet üretimi ile gerçekleşir. Üretilen mal ve hizmetler değerlendirilerek, milli hasıla, gelir hesaplanır; gelir yaratıldıktan sonra üretim faktörleri arasında, ücret, faiz, kâr, kira, royalti olarak bölüşülür. Gelir, tüketim, makine-teçhizat, inşaat yatırımı, stok artışı olarak da kullanılır. İhracat, yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerin, yurtdışı yerleşikler tarafından tüketilmesi, kullanılmasıdır. İhracat ve iç tüketim artışı için öncelikle milli hasılanın yaratılması, mal ve hizmetlerin üretilmesi gerekir.
Milli gelir hesapları tahminleri de üç açıdan, üretim, dağıtım, bölüşüm, kullanım olarak yapılır. Yurtiçinde tüketilen, yatırımda kullanılan malların bir bölümü yurtdışından getirildiğinden, harcama, kullanma yönünden milli gelir hesabı yapılırken, ithal edilen mal ve hizmetler yurtiçi tüketim ve yatırım toplamından indirilir, stok değişmesi varsa ( ) veya (-) olarak hesaba........

© Cumhuriyet