We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kısırdöngüyü kırmak

15 6 0
11.09.2019

AKP iktidarı ile kısırdöngülere kapılmış ülkemizde gerileyiş süreci giderek hızlanmakta, sorunlar ağırlaşmaktadır. Bir ülkenin hemen her alanda sürgit gerilemesi, ülkenin varlığı, bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğünden, sürecin yol değiştirmesi ülkenin iyiye gidiş evresine girmesi gerekmektedir.
Göstermelik işler, kişisel gösteriler, övünmeler, övgüler ne yazık ki sonucu, gidişin yönünü değiştirmiyor; ciddi politikalar izlenmesini, kurumlarda kadro değişimini gerektiriyor. Çok basit görülebilir ama bir Çin atasözü yol gösterici olabilir. “Hedefin bir yıl ise pirinç ek, on yıl ise ağaç dik, yüzyıl ise insan yetiştir.” Çin’in günümüzdeki yükselişinde atasözünü izlemenin katkısı olabilir.
Ülkemizde ekmiyor, dikmiyor, yetiştirmiyoruz. Bilakis üretmiyor, doğayı tahrip ediyor, ormanları yakıyor, gençliği bilgisizliğe mahkûm ediyoruz. İzlenecek politikanın ana hatları belli. Üretme, doğayı koruma, insan yetiştirme.
İç ve dış ayartılara, iğvaya kapılarak; özelleştirme ile üretken tesislerimizi yok ettik, AB gümrük anlaşmasıyla sınai alanında atılım yapma yolunu kapattık; üretim yerine ithal etmeyi yeğleyerek; üretken yatırımlar yerine kurumsal yükümlülükleri artıran, katma değeri düşük gösteriş yatırımlara yöneldik, sonuçta borçlu, iç ve dış açıkları yüksek, enflasyon içinde........

© Cumhuriyet