We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kafdağı’nın ardı nisan ayı

29 16 86
27.02.2019

Ekonomide üretim azalır; işsizlik artar, gayrimenkul, bezay eşya otomotiv satışları hızla düşer, tahsili geçikmiş alacaklar, yeniden yapılandırma, konkordato, iflas talepleri artar, ekonomi durgunluktan iniş hatta çöküş evresine girerken “muteber” TV kanallarında “güvenilir” uzmanlar, bilim ve iş insanları, CEO’lar, banka genel müdürleri yerel seçimler aşıldıktan sonra, dengelemenin sağlanacağını, ekonominin büyüme evresine gireceğini, enflasyon hızının düşeceğini savunuyorlar. Ancak ekonominin gelişme evresine girecek olmasının nedenlerini açıklamıyor, afaki temenniler dışında ciddi kanıtlar ortaya koyamıyorlar.
24 Haziran seçimleri öncesi de benzer iyimser hava yaratılmış; ancak seçim sonrası kurlar, faizler hızla yükselmiş, enflasyon hızlanmış, ülke dünyanın en kırılgan ekonomileri arasına girmiştir.
2019 yılı genelinde koşullara, izlenen politikalara göre olası ekonomik sonuçlar şöyle özetlenebilir:
♦ Büyüme hızı düşecek, hatta negatife, eksiye dönüşebilecektir.
Zaman zaman “tüketimle büyüdük” “ithalatla büyüdük” gibi ekonomik açıdan geçersiz sloganlar duyuluyor. Tüketerek değil; üreterek, katma değer yaratarak büyüme gerçekleşir. Üretimin iki ana ögesi işgücü, (sermaye), makine ve donatımdır. Bir ekonomide işsizlik artıyor, makine-teçhizat yatırımları azalıyor, kapasite kullanım oranı düşüyorsa, ekonomi büyümez, küçülür.
Milli........

© Cumhuriyet