We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hesap verme zorunluluğu

17 8 0
03.07.2019

Hesap verme; karar, faaliyet ve uy­gulamaların nedenlerini açıklamayı, yerindeliklerini kanıtlamayı, sorumlu olmayı gerektirir. Hesap verme, hukuk devleti olmanın, demokratik düzenin te­mel ilkelerindendir. Politik organlar, kamu ve kuruluşlarının yöneticileri, bürokratlar, kamu hizmeti görenler hesap vermekle yükümlüdür.
Hesap verebilirlik için şeffaflık gerekli önkoşuldur. Kişilerin, kurumların faali­yetlerini, uygulamalarını sorgulamada, belirlenen amaca, yerleşik hukuk kuralla­rına, etik değerlere, yürürlükteki yasalara uygunluk, değerleme ölçülerini oluşturur. Denetimin yapılabilmesi için kamuoyu­nun bilgilendirilmesi, şeffaflık gereklidir. Ancak doğru, kamunun kavrayacağı şekilde bilgilendirme koşuluyla hesap verme gerçekleştirilebilir.
Kişi ve kurumların sorumluluk yüklen­meleriyle, topluma hesap vermeleriyle, hak ve özgürlükler güvence altına alınabi­lir; hukuk devleti olmanın gerekleri yerine getirilebilir; keyfi karar ve uygulamalara engel olunabilir, savurganlık önlenebilir, belirli amaçlara ulaşmanın yolları açılabilir.
Kamuya hizmet, kamu yararını en­çoklamak amacıyla işleri yürütmesi gereken, idare gücünü kullanan, soyut devlet kavramını somutlaştıran, kişiliğe büründüren bürokratların da hesap ver­me yükümlülüğü vardır.
Ülkede kaynakların kötü kullanımı, sa­vurganlık, büyük ölçüde kamu kurumu yöneticilerinin, kamuya hizmet........

© Cumhuriyet